Proiect InfoRegio

BEST UTIL CONSTRUCT SRL, in calitate de beneficiar, cu sediul în Bucuresti, Sector 3, bd. Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, parter, anunta implementarea proiectului “Fabricarea de mobilier personalizat și de serie pentru birouri și magazine, realizat din inox și sticlă SUD”, cod MySMIS 137545, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Autoritatea de Management: Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unei unități de producție a mobilierului personalizat și de serie pentru birouri și magazine, realizat din inox și sticlă, sustenabilă financiar, ecologic şi social, în regiunea Sud-Muntenia.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

- Crearea unei unități de producție a mobilierului din inox și sticla prin echiparea cu utilaje de ultimă generatie, care să facă față exigențelor pieței internaționale de profil, și asigurarea instrumentelor de management, gestiune și control al calității, cât și asigurarea vizibilității la nivel internațional, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

- Scaderea emisiilor de carbon, prin utilizarea resurselor regenerabile de energie, respectiv prin achiziționarea și montarea unui sistem fotovoltaic off-grid, pentru iluminatul spațiului de producție.

- Crearea a 2 noi locuri de munca în condiții de egalitate de șanse și invitarea la depunere de aplicații și a persoanelor din categoriile defavorizate.

Rezultatele proiectului: proiectul a avut ca rezultat achizitia de echipamente in vederea dezvoltarii activitatii de productie a mobilierului personalizat și de serie pentru birouri și magazine, realizat din inox și sticlă si creearea a 2 noi locuri de munca.

Impactul asupra comunitatii: cresterea economiei zonale prin infiintarea unitatii de productie a mobilierului personalizat și de serie pentru birouri și magazine, realizat din inox și sticlă, scaderea emisiilor de carbon, prin utilizarea resurselor regenerabile de energie, respectiv prin achiziționarea și montarea unui sistem fotovoltaic off-grid, pentru iluminatul spațiului de producție si creearea a 2 noi locuri de munca.

Valoarea totală a proiectului este de 8.115.741,35 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.734.696,40 lei, din care FEDER 4.024.491,94 lei si din bugetul naţional 710.204,46 lei.

Proiectul a fost implementat in perioada 01.12.2021 – 31.12.2023 la punctul de lucru al societatii din Municipiul Giurgiu, strada Gloriei nr. 2T, Corp C14 si Corp C16, Judetul Giurgiu.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de
Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitați www.fonduri-ue.ro


 www.facebook.com/adrsudmuntenia   www.inforegio.ro    www.facebook.com/inforegio.ro